top of page

naše sportoviště

Pro ty z vás kteří si chtějí zasportovat ať už v hale, nebo na venkovním hřišti, nabízí Sokol k pronájmu svá sportoviště.

Zájemci si mohou pronajmout např. tělocvičnu, nebo velký sál popř. si užít pohybu i na venkovních hřištích. Možný je jak krátkodobý, tak dlouhodobý pronájem. Podívejte se na rozpis jednotlivých sportovišť a nebo nás kontaktujte. Budeme jedině rádi, když nebudou naše sportoviště zahálet :)

Tělocvična

SPORTY

volejbal, basketbal, sálový fotbal, školní sporty (přehazovaná, vybíjená, malá  házená atd.), gymnastika, zápasení

POVRCH

parkety

VYBAVENÍ

basketbalové koše, stojany na síť 2,5 m, žebřiny, lano, lavičky, žíněnky, přeskokové nářadí (švédská bedna, koza), odrazové můstky, volejbalová síť a míče, basktetbalové míče, fotbalové branky, baletní tyč

CENA

1 hodina 480 Kč (360 Kč)
5 hodin 2000 Kč (1500 Kč)
1 den 4000 Kč (3000 Kč)

* info o slevách a dlouhodobém pronájmu zde

Tělocvična

Tělocvična

SPORTY

judo, zápas, gymnastika

POVRCH

tatami

VYBAVENÍ

tatami

CENA

domluvou

judárna - galerie

Tělocvična

SPORTY

judo,scénický tanec, pohybové aktivity rodičů s dětmi

POVRCH

parkety, část baletizol, tatami

ROZMĚRY

sál + vyvýšené podium + baletizol + tatami

VYBAVENÍ

basketbalové koše, stojany na síť 2,5 m, žebřiny, lano, lavičky, žíněnky, přeskokové nářadí (švédská bedna, koza), odrazové můstky, volejbalová síť a míče, basktetbalové míče, fotbalové branky, baletní tyč

CENA

domluvou

velký sál

Tělocvična

SPORTY

posilování za pomocí váhy vlastního těla

POVRCH

regutec

VYBAVENÍ

cvičební konstrukce

CENA

pronájem zdarma

PROVOZNÍ DOBA

9.00–20.00 hodin

Workoutové hřiště

Tělocvična

SPORTY

atletika, kondiční cvičení, všestrannost

POVRCH

regutec

ROZMĚRY

2 dráhy, 50 m

VYBAVENÍ

doskočiště, barevné vymezení drah

CENA

pronájem zdarma

Atletická dráha a doskočiště

REZERVACE SPORTOVIŠTĚ

Děkujeme za odeslání vaší rezervace, brzy vám termín potvrdíme

480 Kč

(360 kČ)

1 HODINA

2 000 Kč

(1 500 kČ)

5 HODIN

4 000 Kč

(3 000 kČ)

1 DEN

Dlouhodobé pronájmy se řeší individuálně, celobabické akce jsou zdarma (dohoda s obcí).

 

Členové T.J. Sokol Babice nad Svitavou mají z uvedených částek za pronájem slevu 25% (částky v závorce).

Při dlouhodobém pravidelném pronájmu tělocvičny (minimálně 4 x 1 hod. za měsíc) jsou částky za pronájem sníženy o 25% (tj. např. nečlenové 360 Kč/hod., členové 270 Kč/hod). Vždy je podmínkou uzavření písemné smlouvy o pronájmu a zaplacení částky za pronájem na minimálně 4 hod. předem, před započetím pronájmu. Minimální platba je pro nečleny 1440 Kč, pro členy 1080 Kč a bude provedena převodem na účet Sokola (do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a poznámku „PRONÁJEM TĚLOCVIČNA“).

PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ

bottom of page