top of page

300 Kč

děti a mládež do 18 let

600 Kč

dospělí od 18 do 64 let

300 Kč

senioři od 65 let

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději 31.3.2023

 

Platba členských příspěvků je povinná pro děti a mládež, kteří se účastní sportovních aktivit v rámci prostor T. J. Sokol Babice nad Svitavou. V případě zájmu o podporu T. J. Sokol Babice nad Svitavou je možné zaslat dobrovolný příspěvek na níže uvedené číslo účtu.

 

Členský příspěvek – hradí se 1x za kalendářní rok

Roční členská známka – hradí se 1× za kalendářní rok

Členské příspěvky pro rok 2023

SPORT, OBČANSTVÍ,

KOMUNITA, OSOBNOST, LASKAVOST.

staň se sokolem

pošli nám něco

o sobě a my se ti ozveme

Děkujeme za odeslání, brzy se ti ozveme

členství

Vítáme všechny, kteří mají radost z pohybu a chtějí rozvíjet svoje pohybové dovednosti, ale také ty, kteří mají zájem o rozvoj sportovního, kulturního a společenského života v Babicích nad Svitavou. Srdečně jsou zváni zájemci všech generací.

CO PŘINÁŠÍ ČLENSTVÍ V SOKOLE

 

Možnost využívat sportoviště T.J. Sokol Babice nad Svitavou
Účastnit se kroužků, které Sokol nabízí

 

BÝT ČLENEM ZNAMENÁ

 

Aktivně se podílet na akcích pořádaných T.J. Sokol Babice nad Svitavou (akce kulturní, společenské, sportovní, ale také pracovní brigády)
Zaplatit každoročně členský příspěvek
 

PODMÍNKY ČLENSTVÍ T.J. SOKOL BABICE NAD SVITAVOU

 1. Vyplňte přihlášku a elektronicky zašlete na pucalikovam@seznam.cz nebo vhoďte do poštovní schránky na budově T.J. Sokol BnS

 2. Uhraďte členský příspěvek (viz níže)

 3. Vyplňte a uschovejte členskou průkazku
  (obdržíte po vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku)

členské  průkazky

Vydávání členských známek/průkazek po zaplacení členského příspěvku:

 1. U Martiny Houdkové, případně u cvičitele/trenéra
   

 2. Na valné hromadě

 

Upozorňujeme, že bez vylepených známek a fotografie člena je průkazka NEPLATNÁ.

Potvrzení o platbě bude vydáno na vyžádání u Martiny Houdkové

Další informace a potvrzení na:

 

pucalikovam@seznam.cz

Platební instrukce

1. bankovním převodem – preferovaná platba

Přes účet T. J. Babice nad Svitavou 2400351968/2010 vedený u FIO banky.

Identifikační znaky platby

 1. Variabilní symbol: Uveďte jako variabilní symbol datum narození člena ve formátu RRRRMMDD (např. 20110305 – datum narození 5. března 2011)
   

 2. Zpráva pro příjemce: Uveďte "PŘÍSPĚVEK jméno a příjmení člena" (uvádějte jméno člena, za kterého je poukazována platba, nikoliv jméno osoby provádějící platbu!)

2. hotově

Osobně na valné hromadě.

bottom of page