top of page

300 Kč

děti a mládež do 18 let

600 Kč

dospělí od 18 do 64 let

300 Kč

senioři od 65 let

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději 31.3.2024, pozdější platba viz níže

Platba členských příspěvků je povinná pro děti a mládež, kteří se účastní sportovních aktivit v rámci prostor T. J. Sokol Babice nad Svitavou. V případě zájmu o podporu T. J. Sokol Babice nad Svitavou je možné zaslat dobrovolný příspěvek na níže uvedené číslo účtu.

Členský příspěvek – hradí se 1x za kalendářní rok vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku

V letošním roce (2024) je možno tuto lhůtu prodloužit do 30. dubna. Prosíme tedy o uhrazení poplatků těch cvičenců, kteří chtějí být i nadále členy, nejpozději do neděle 28.4.2024, abychom stihli úhradu zaznamenat do elektronického registračního systému České obce sokolské. Z téhož důvodu Vás prosíme o informaci o provedení úhrady na email jan.mikulec307@gmail.com

Děkujeme

Členské příspěvky pro rok 2024

SPORT, OBČANSTVÍ,

KOMUNITA, OSOBNOST, LASKAVOST.

staň se sokolem

pošli nám něco

o sobě a my se ti ozveme

Děkujeme za odeslání, brzy se ti ozveme

členství

Vítáme všechny, kteří mají radost z pohybu a chtějí rozvíjet svoje pohybové dovednosti, ale také ty, kteří mají zájem o rozvoj sportovního, kulturního a společenského života v Babicích nad Svitavou. Srdečně jsou zváni zájemci všech generací.

CO PŘINÁŠÍ ČLENSTVÍ V SOKOLE

 

Možnost využívat sportoviště T.J. Sokol Babice nad Svitavou
Účastnit se kroužků, které Sokol nabízí

 

BÝT ČLENEM ZNAMENÁ

 

Aktivně se podílet na akcích pořádaných T.J. Sokol Babice nad Svitavou (akce kulturní, společenské, sportovní, ale také pracovní brigády)
Zaplatit každoročně členský příspěvek
 

PODMÍNKY ČLENSTVÍ T.J. SOKOL BABICE NAD SVITAVOU

  1. Vyplňte přihlášku a elektronicky zašlete na info@sokolbns.cz nebo vhoďte do poštovní schránky na budově T.J. Sokol BnS

  2. Uhraďte členský příspěvek (viz níže)

  3. Elektronická členská průkazka vám bude zaslána emailem po vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku

Platební instrukce

1. bankovním převodem – preferovaná platba

Přes účet T. J. Babice nad Svitavou 2400351968/2010 vedený u FIO banky.

Identifikační znaky platby

  1. Variabilní symbol: Uveďte jako variabilní symbol datum narození člena ve formátu RRRRMMDD (např. 20110305 – datum narození 5. března 2011)
     

  2. Zpráva pro příjemce: Uveďte "PŘÍSPĚVEK jméno a příjmení člena" (uvádějte jméno člena, za kterého je poukazována platba, nikoliv jméno osoby provádějící platbu!)

2. hotově

Osobně na valné hromadě.

Platba 300 KČ

QR platba 600 CZK
QR platba 300 CZK

Platba 600 KČ

bottom of page