top of page

PROVOZNÍ ŘÁD WORKOUT

HŘIŠTĚ JE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ


Workoutové hřiště je veřejně přístupný sportovní objekt v areálu TJ SOKOL Babice nad Svitavou, který je jeho provozovatelem a slouží k aktivnímu trávení volného času a kompletnímu zvyšování fyzické kondice. Toto hřiště je navrženo na posilování pomocí váhy vlastního těla.
 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. vstup do areálu TJ SOKOL Babice nad Svitavou a užívání hřiště je pouze na vlastní nebezpečí

 2. na každém prvku může cvičit nejvýše 1 osoba

 3. používání zařízení hřiště nad rámec běžného užívání je zakázáno, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání

 4. využívání hřiště je určeno pro uživatele ve věku od 15 let neomezeně

 5. dětem mladším 15 let je povoleno používat zařízení pouze v doprovodu dospělé odpovědné osoby, která je povinna zkontrolovat cvičební prvky, které bude osoba mladší 15 let využívat

 6. nepoužívejte zařízení, pokud se v něm nachází předměty, které by mohly ohrozit uživatele

 7. nepoužívejte zařízení, pokud na něm zjistíte závadu. V takovém případě kontaktujte správce areálu TJ Sokol Babice nad Svitavou, tel. číslo 737 241 801

 8. v případě sdílení jednoho zařízení více cvičenci, dbejte na vzájemné odstupy a koordinaci cviků tak, aby nedošlo ke kolizím a zranění

 9. uživatel hřiště nahradí veškeré škody, které vzniknou v době jeho užívání a jsou nad rámec běžného opotřebení hřiště provozem

 

NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO

 1. kouření, konzumace alkoholických nápojů, užívání omamných a psychotropních látek, rozdělávání ohně a vstup s otevřeným ohněm, používání zábavné pyrotechniky, vnášení ostrých předmětů a skla

 2. užívání prvků při zjištěném poškození

 3. vstupovat se zvířaty

 4. úmyslné poškozování, přemísťování, znečišťování prvků a povrchu

 

 

Provozní doba hřiště je denně od 9.00–20.00
 

UDRŽUJTE PROSÍM POŘÁDEK A ČISTOTU!

bottom of page