top of page

SPORT, OBČANSTVÍ, KOMUNITA,
OSOBNOST, LASKAVOST.

pro nejmenší jsou tu broučci!

Broučci jsou skupina nejmenších dětí s doprovodem. Při pravidelných setkávání se pomocí hry, tance, zpěvu, říkanek a tvoření děti učí poznávat nové a upevňují si již získané dovednosti. Maminkám mohou být inspirací pro hraní si s dětmi doma. Prostor je také pro volnou hru.   

scénický tanec

Děti milují pohyb. Pohyb je pro ně také tím nejpřirozenějším způsobem učení a poznávání světa. Naší snahou je v dětech tuto lásku k pohybu podporovat a kultivovat jejich přirozený pohyb do jednoduché taneční formy (taneční hra a improvizace).

Tvořivý tanec a pohyb je také jednou z cest, jak děti nadchnout k objevování možností jejich těla a jak je učit své tělo používat správným a citlivým způsobem.  Tanec je jedinečný v tom, že kromě rozvoje pohybových možností rozvíjí i další složky osobnosti -  rozumovou, citovou, duchovní a sociální.  

Jitka Mozorová

Scénický tanec

Tanci jsem se začala věnovat v 15ti letech, v době, kdy mě nenaplňovalo závodně sportovat a hledala jsem činnost, kde bych se mohla realizovat umělecky.

Absolvovala jsem čtyřletý výcvik tanečně-pohybové terapie a řadu tanečních a tanečně pedagogických seminářů. V roce 2018 jsem dokončila jednoleté studium spirální dynamiky, kterému vděčím za prohloubení znalostí anatomie a zapojení principů správného provádění pohybu do výuky tance.

Jitka Panušová

Broučci

?

trenéři tance

věkové kategorie

3 – 5 let      


5 – 7 let


1. – 2. ročník


3. – 4. ročník


5 – 12 let

9 měs. - 4 roky

taneční přípravka 1

taneční přípravka 2

scénický tanec

scénický tanec

kreativní tanec

broučci - chlapci i dívky

tréninky

3 – 5 let  

    

5 – 7 let

1. – 2. ročník

3. – 4. ročník

5 – 12 let

 

9 měs. - 4 roky

středa: 15-15:45

středa: 16:00-16:50

středa: 16:00-16:50

pondělí: 16:30-18.00

pondělní: 15:15-16:15

pátek: 15.30-16.30

věkové kategorie a kdy trénujeme?

Tělocvična

SPORTY

judo,scénický tanec, pohybové aktivity rodičů s dětmi

POVRCH

parkety, část baletizol, tatami

ROZMĚRY

sál + vyvýšené podium + baletizol + tatami

VYBAVENÍ

basketbalové koše, stojany na síť 2,5 m, žebřiny, lano, lavičky, žíněnky, přeskokové nářadí (švédská bedna, koza), odrazové můstky, volejbalová síť a míče, basktetbalové míče, fotbalové branky, baletní tyč

kde trénujeme:

velký sál

bottom of page