top of page
  • sokolicizbabic

Pozvánka na valnou hromadu

Vážené sestry, vážení bratři,


přijměte prosím pozvánku na Valnou hromadu jednoty, která se bude konat ve středu 17. dubna 2024 v 18:00 hod. v prostorách Sokolovny.


Prezence účastníků od 17:30.


PROGRAM VALNÉ HROMADY

1. Zahájení

2. Volba zapisovatele a komisí

3. Schválení programu Valné hromady

4. Zpráva o činnosti za předchozí období

5. Zpráva o hospodaření za předchozí období

6. Schválení účetních uzávěrek

7. Zpráva kontrolní komise

8. Plán činnosti na rok 2024

9. Návrh rozpočtu na rok 2024

10. Majetkové změny a investiční akce v roce 2024

11. Diskuse

12. Návrh a schválení usnesení

13. Závěr


Se sokolským pozdravem Nazdar!

Dimitrij Ivanov, starosta T.J. Sokol Babice nad Svitavou

34 zobrazení0 komentářů

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page