top of page
  • Daniel Podola

VÝBOR T.J. SOKOL BABICE NAD SVITAVOU

UPDATE : 18.02.2022


VÝBOR T.J. SOKOL BABICE NAD SVITAVOU

SVOLÁVÁ

na středu 2. 3. 2022 v 18:00 hod.

VALNOU HROMADU

prezence účastníků od 17:30 v prostorách Sokolovny


Program valné hromady

1. Zahájení

2. Volba zapisovatele a komisí

3. Schválení pogramu valné hromady

4. Zpráva o činnosti za předchozí období

5. Zpráva o hospodaření za předchozí období

6. Schválení účetních uzávěrek

7. Zpráva kontrolní komise

8. Plán činnosti na rok 2022

9. Návrh rozpočtu na rok 2022

10. Volby činovníků

11. Majetkové změny a investiční akce v dalším období

12. Diskuse

13. Návrh a schválení usnesení

14. Závěr

38 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page