top of page
  • Daniel Podola

Pozvánka na valnou

sokolbns.cz/vh2023Dne: 14.08.2023

Vážené sestry, vážení bratři,


přijměte prosím pozvánku na Valnou hromadu jednoty, která se bude konat ve čtvrtek 21.09.2023 v 18:00 hod. v prostorách Sokolovny.

Prezence účastníků od 17:30.


Program valné hromady


1. Zahájení

2. Volba zapisovatele a komisí

3. Schválení programu valné hromady

4. Zpráva o činnosti za předchozí období

5. Zpráva o hospodaření za předchozí období

6. Schválení účetních uzávěrek

7. Zpráva kontrolní komise

8. Plán činnosti na rok 2023

9. Návrh rozpočtu na rok 2023

10. Majetkové změny a investiční akce v dalším období

11. Diskuse

12. Návrh a schválení usnesení

13. Závěr


Se sokolským pozdravem NAZDAR!

Dimitrij Ivanov, starosta T.J. Sokol Babice nad Svitavou

Aktualizováno :

34 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page